برآورد کاغذ دیواری

کاغذ دیواری ها به شکل رول در اندازه های متفاوتی تولید می شوند. سایز متداول آن که بر اساس استاندارد اروپایی بیشتر تولید می شود عبارتند از 53 سانتیمتر عرض و 10 متر طول. لذا پیش از اقدام به خرید ابتدا باید یک کروکی از محل مورد نظر کشیده و اندازه ها را در آن یادداشت کنید. سپس دیوار هایی را که قصد دارید با یک طرح مشابه پوشش دهید علامت گذاری کنید. فروشنده بر حسب نوع کاغذی که شما می پسندید تعداد رول مورد نیاز را برای شما محاسبه می کند. برای برآورد تقریبی و کلی میزان کاغذ دیواری مورد نیاز برای یک محل می توانید از فرم مقابل استفاده نمایید:

چسب مورد نیاز برای نصب کاغذ دیواری معمولا توسط نصاب تهیه می شود و هزینه آن با اجرت نصب تجمیع می شود.

Powered by BreezingForms